Skip to main content Skip to search
Javastraat 3 2585 AA Den Haag
Dagelijks van 8:30 tot 17:30 uur
070 – 310 51 10
info@ibconsult.nl

Financiele planning

Bij financiële planning en/of life-planning, gaat het om een integraal advies, waarin zakelijk en privé als één geheel gezien worden. Alle financiële aspecten van uw leven worden dus meegenomen. Uitgangspunt zijn uw toekomstwensen en de vraag hoe die vanuit de huidige situatie gerealiseerd kunnen worden. Een goede analyse is daarbij cruciaal. We kijken naar de inkomsten en het vermogen, maar ook naar opgebouwde pensioenaanspraken, de verzekeringsportefeuille en beleggingsopbrengsten.

Verder komen de risico’s uitgebreid aan bod. Denk daarbij aan de risico’s van arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid van u of uw partner. We zetten deze risico’s af tegen de door u getroffen maatregelen.

Pas als alle kansen en risico’s in kaart gebracht zijn kan er een financieel advies opgesteld worden. Dat plan biedt oplossingen om het inkomen op peil te houden, ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Daarnaast richt het plan zich op groei van het vermogen. U houdt dus overzicht over uw financiële situatie van nu én straks.

Wilt u de regie houden over uw eigen financiële situatie? Maak dan een afspraak met ons voor het opstellen van een financieel plan.