Skip to main content Skip to search
Javastraat 3 2585 AA Den Haag
Dagelijks van 8:30 tot 17:30 uur
070 – 310 51 10
info@ibconsult.nl

Inkomen

Lijfrente

De lijfrente is een levensverzekering waarmee u zorgt voor extra inkomsten in de toekomst. Daardoor is de lijfrente bijzonder geschikt als aanvulling op uw pensioen of, wanneer u eerder wilt stoppen met werken, om de periode tot uw pensioen te overbruggen. Bovendien is de lijfrente veelal fiscaal aantrekkelijk. Niet iedere lijfrente is gelijk: vandaar dat ook hier een goed advies onontbeerlijk is. Om uw maximale fiscale-aftrek te bepalen maken wij voor u een jaarruimteberekening.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Werkgeverspensioen

In ons land is er een drietrapsraket voor wat betreft de opbouw van de pensioenen onder de Pensioenparaplu.

  1. Binnen de AOW is het Staatspensioen geregeld.
  2. Het Werkgeverspensioen wordt in de regel opgebouwd wanneer men een vaste dienstbetrekking heeft. Voor veel werknemers is een werkgeverspensioen een aantrekkelijke vorm om vermogen voor later op te bouwen. In een aantal gevallen betaalt de werkgever immers (een deel van) de premie voor u én is er sprake van fiscaal voordeel. Voor meer informatie bent u bij In’trest aan het juiste adres.
  3. Indien Staatspensioen en Werkgeverspensioen ontoereikend zijn, kan men daarnaast kiezen voor een Privépensioen. Ook hiervoor staan fiscale middelen ter beschikking. Een aantrekkelijke vorm om op individuele basis extra vermogen op te bouwen is bijvoorbeeld de lijfrente.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt, krijgt gedurende de eerste twee jaar van die arbeidsongeschiktheid gewoon door de werkgever uitbetaald. Die uitbetaling zal doorgaans zeventig procent van het loon zijn, tenzij anders in de cao overeengekomen. De uitbetaling zal nooit lager dan het minimumloon zijn. Na twee jaar krijgt de werknemer een WIA-uitkering, welke kan worden gesplitst in een loongerelateerde uitkering, aanvullingsuitkering en vervolguitkeringing. In een aantal gevallen wordt de premie namelijk ingehouden op uw salaris. Neem hierover contact op met de afdeling personeelszaken van uw werkgever of laat u eens uitgebreid informeren door IB Consult B.V.. Voor zelfstandige ondernemers is een AOV veelal bittere noodzaak. Een zelfstandige heeft namelijk geen recht meer op een AAW-uitkering.