Skip to main content Skip to search
Javastraat 3 2585 AA Den Haag
Dagelijks van 8:30 tot 17:30 uur
070 – 310 51 10
info@ibconsult.nl

Levensverzekering

Met een levensverzekering zorgt u voor aanvullende inkomsten in een periode dat u dat nodig heeft. Of u krijgt een bedrag in één keer uitgekeerd.

Doel
Een levensverzekering kunt u voor verschillende doeleinden afsluiten:
• Om uw inkomsten aan te vullen, bijvoorbeeld als u eerder stopt met werken.
• Om uw hypotheek mee af te lossen.
• Om uw nabestaanden te verzekeren van een goed inkomen na uw overlijden.
• Voor het aantrekken van gezinshulp bij overlijden van uw partner.
• Om de uitvaart te bekostigen.

Uitkering
U kunt kiezen voor een eenmalige en een periodieke uitkering.
• De eenmalige uitkering kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aflossen van een schuld (zoals uw hypotheek) of voor het doen van een grote uitgave ineens.
• De periodieke uitkering (maand, kwartaal of jaar) kan gelden voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd.

Premie
U kunt uw levensverzekering op twee manieren betalen:
• In de vorm van een periodieke premie.
• In de vorm van een bedrag ineens, een zogenaamde koopsom.

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen:
• Verzekering bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering)
• Verzekering bij leven
• Gemengde verzekering

Verzekering bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering)

Een verzekering bij overlijden keert een bedrag uit aan een begunstigde (meestal nabestaande) op het moment dat de verzekerde overlijdt.