Skip to main content Skip to search
Javastraat 3 2585 AA Den Haag
Dagelijks van 8:30 tot 17:30 uur
070 – 310 51 10
info@ibconsult.nl

Helder hypotheekadvies

Een goed hypotheekadvies is altijd een persoonlijk advies en dus maatwerk. In het intakegesprek bespreken we uw wensen en vervolgens analyseren we uw gegevens met het oog op de gewenste hypotheekaanvraag. Deze analyse vormt de basis van ons advies op maat, op grond van jarenlange ervaring en actuele kennis van de markt. Ons hypotheekadvies geeft u duidelijk inzicht in de maandelijkse lasten, fiscale voordelen en de voorwaarden. Dit geeft u alle informatie om de voor uw situatie beste beslissing te nemen.

Wij doorlopen met u altijde volgende stappen:

  1. Intake
  2. Inventarisatie en analyse
  3. Hypotheekadvies

ad 1. Intake

De eerste, vrijblijvende kennismaking vindt meestal plaats bij ons op kantoor. We geven dan uitleg over de werkwijze van IBConsult en onze ervaring met hypotheken. We stellen u vervolgens verschillende vragen die met uw hypotheekaanvraag verband houden, met name over uw actuele financiële situatie, uw persoonlijke (gezins)situatie en de beoogde hypotheek. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals uw verwachte loopbaanontwikkeling, uw geplande pensioenleeftijd en bijvoorbeeld uw toekomstige gezinssituatie. Vervolgens geven we u uitleg over wat een hypotheekadvies van IBConsult voor u zou kunnen betekenen en welke kosten we hiervoor in rekening brengen. Tot slot geven we u een inventarisatieformulier en een opdrachtbevestiging mee. Na ondertekening hiervan beginnen we met uw opdracht.

ad 2. Inventarisatie en analyse

Voor een verantwoord advies hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. Hiervoor kunt u ons inventarisatieformulier invullen. U stuurt ons dit vervolgens op met de benodigde aanvullende documenten (Uniform Pensioen Overzicht, jaaropgave, aangifte inkomstenbelasting etc.). Met deze gegevens maken we de analyse van uw gehele financiële situatie, die ten grondslag ligt aan ons hypotheekadvies.

ad 3. Hypotheekadvies

Bij een hypotheek spelen er veel vragen. Na onze analyse stellen we een rapport op waarin we deze vragen beantwoorden, gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Dit rapport lichten we toe in een persoonlijk gesprek, waarin we alle punten nog eens doornemen en terugkomen op uw vragen uit het intakegesprek. Natuurlijk kunt u ook andere vragen stellen tijdens dit gesprek.

Tip: Wanneer u kiest voor de combinatie van advies èn bemiddeling door IBConsult, dan is de totale rekening vrijgesteld van BT W. Dit levert u een forse besparing op.